Uddrag af tekst af Tone O. Nielsen til katalog til udstillingen ”Deep Skin,” 1994.

Lars Buchardts store lærreder kredser ligeledes om synsbedraget, om illusionen kontra det faktiske, det bogstavelige. Hans arbejder er scener eller tableauer for nedbrydning af det repræsentative maleri, der resulterer i en autonom billedrealitet, som nærmer sig det sublime. Denne billedrealitet er fremkommet i kraft af det modsætningsforhold, der opstår i Buchardts arbejdsteknik og i de billedfigurationer, den frembringer. De mørke lærreder med de tilsyneladende illusionistiske dybdevirkninger er fremkommet ved en kalkuleret, men på samme tid tilfældig arbejdsproces: Efter en ensartet bemaling af lærredet med sort krølles det monokrome maleri sammen og sprøjtemales med hvidt, så vilkårlige folder opstår, og lærredet rettes derefter ud. Resultatet er et maleri, der foregiver at repræsentere et illusionistisk rum af dybde på en to-dimensional overflade, mens dette rum samtidig er vitterligt, bogstaveligt, faktisk (det sammenfoldede lærred som tre-dimensionalt objekt i kunstneren atelier). Hos Buchardt forsvinder muligheden således for at skelne mellem maleriet som repræsentation og lærredet som objekt – det, vi ser, ligner et illusionistisk rum - men er virkeligt. Under arbejdsprocessen sammensmeltes maleriet som gengiver således med maleriet som objekt – mediet bliver maleriet, for maleriet formidler sig selv (processen) og intet andet. Vist er et virkeligt, bogstaveligt rum i målestokforholdet 1:1, og den to-dimensionale reproduktion af omverdenen er forsvundet.

Tekster

"Film noir"

Home

Lars Buchardt Estlandsgade 20, 2. tv., 1724 Copenhagen V, Denmark, Phone +45 221 69148
Email: larsbuchardt@gmail.com