"små monumenter/petit monuments/small monuments/pienet monumentit."2001
Mirror foil, mdf. Rovaniemi Art Museum, Finland 2001. Photo: Erling Lykke Jespersen.

 

Dette værk er en videreudvikling af et tidligere, fra 1998, ændret til en ny sammenhæng - og sprog.
Arbejdet består af ca. 360 plader/klodser (mdf, variable mål, mindste 10 x 15, største 55 x 35 cm)., monteret med 'spejl-folie', placeret opret, i et rektangulært felt. På pladerne er skrevet de samme ord på dansk, fransk, engelsk og finsk (værket blev udstillet på Rovaniemi Kunstmuseum i Finland), ligeligt fordelt,, ialt ca. 560 ord. Ordene er navneord, udsagsnord og adjektiver - så det er ikke muligt at danne sætninger af dem (måske - handlinger, situationer, begivenheder, sammenhænge...). Ordene refererer alle på forskellig vis til kroppen, til sansninger, kropsperception, og de rum og matricer (sprog) som de, og bevidstheden befinder sig i. Værket kunne fungere som en struktur, hvori beskueren kan strejfe, søge, se efter... kombinere syn og tegn (måske lyd, rim - ).

Small Monuments, 2001

The work is a new development of an earlier one, from 3 years back, adapted to this new site - and language. The work consists of approximately 360 boards (mdf, various measures, smallest 10 by 15, biggest 50-something by 30 cm) mounted with reflective 'mirror'-foil, placed, upright mostly, in a rectangular field. On the boards are written the same words in Finnish, French, English and Danish, equally distributed, in total ca. 560 words. The words are nouns, verbs and adjectives - so it is not possible to construct sentences solely from them ( - possibly: acts, situations, events, contexts... ). The words all somehow refer to the body, to sensations, the perception of the body, and the space and the matrix (language(s)) in which it, and the mind, finds itself. The work could function as a structure in which the beholder can 'wander', roam, search (= look for), combining sights and signs (maybe sounds, 'rhymes'...)


Works

Home

Lars Buchardt Estlandsgade 20, 2. tv., 1724 Copenhagen V, Denmark, Phone +45 2216 9148
Email: larsbuchardt@gmail.com