"Slide/Limbo," North, Copenhagen, 2000

 

Fra 'starten' af skulpturen, det vil sige fra rutschebanen, hvorfra 'X' kastes ud, er der hastighed i bevægelsen, og dette fortsætter i en skruning af planernes hældningsvinkler. Der er antydet en spiralbevægelse, der bliver skåret et gevind i rummet. Hældningerne gør planerne til skråninger det er usikkert at færdes på. Spiralen kan beskrives som en brudt og dermed aktiv cirkel; cirklen er fuldkommen og hvilende i sig selv; spiralen er ustabil og i en bevægelse, som hen mod 'slutningen' synes at standse, at støde i mod en grænse for hastighed og aktivitet, en 'mur af tid'. Strømmen koagulerer og ender i en klynge af billeder og spejlbilleder, et kaos, hvor kun nogle billeder fuldt kan ses. Fremfor at enkeltheder åbenbares eller vises, synes de at blive skjult. Synet frustreres. Jo flere billeder, jo mere klaustrofobisk tæthed, jo flere døde vinkler, jo flere blind spots. Dette (tids)punkt er det hvor en kritisk masse nås, er det der kommer lige før det hele hælder sig selv ned i en tragt og ud i et frit fald.

Uddrag fra "Uncontrolled," katalogtekst af Rune Gade, Space Poetry, København 2001.

Extract from 'Uncontrolled,' cataloque text by Rune Gade, Space Poetry, Copenhagen 2001.


 

 

Works

Home

Lars Buchardt Estlandsgade 20, 2. tv., 1724 Copenhagen V, Denmark, Phone +45 2216 9148
Email: larsbuchardt@gmail.com