'Places' ("Steder") (hanging sculpture), Jyväskylä Art Museum, Finland 2001
 
 
 
 

Site-specific?
En hel del sites, både reelle ( - så reelle som fotografier nu kan være, og det kan de naturligvis slet ikke) og ændrede: hallucinatoriske og derangerede og filtrerede - bare lidt mere og tydeligere end fotografier altid er. Værket forholder sig til site-specific-heden, og gør det det på en afstandtagende, trodsig og skeptisk måde. Omkring hundrede små fotografier, halvdelen heraf manipulerede så de simulerer hallucinationer eller drømme (film?): så mange sites. At bruge 'sites' er måske en tilsnigelse. 'Steder' er måske undvigende, og dog, er der nogen afgørende forskel på site og place? Det er der meget åbentlyst: site er kunsthistorisk og 60'er-avantgardistisk og en del af en kanoniseret terminologi, place ikke helt. - Room in which to breathe. Og det er også rart at det hele hænger og svæver, sammenflikket, vægtløst, i kredsløb, uafgjort og non-site-agtigt. Som om det ikke betød noget.
Objektet - skulpturen om man vil - er på en 'mock-up' agtig måde struktureret som et 'skævt' eller vredet kryds eller kors; den lange akse er ca 4,5 meter, den korte ca. 3. Skulpturen er sammensat af mdf-plader og -klodser i variende størrelse og form, de nævnte fotografier er en del af den bærende struktur, idet de breder sig ud over pladerne og klodserne. Fotografierne viser alle steder; det gør de på meget forskellige måder; nogle virker hverdagsagtig trivielle, andre hallucinationsagtige.
Man kan sige, at på ét niveau refererer værket til erindringen om steder, og om den farvning og de forskydninger sindet skabet i forhold til hukommelsen.

PLACES

Site-specific?

Quite a few sites, both real ( - as real as photographs can be, and this, of course, they cannot be) and changed: hallucinatory and deranged and filtered - just a little more and in a slightly more obvious way than photographs always are.
The piece takes site-specificity into consideration, and it does it in a dissociative, defiant and sceptical manner.
About one hundred small photographs, half of them manipulated to simulate hallucinations or dreams (film?): so many sites.
Using 'sites' may be stretching the meaning of the word somewhat. 'Places' may seem evasive; yet, is there any crucial difference between site and place? Obviously, there is: site is art historic and sixties-avantgarde and part of a canonical terminology - place isn't quite that.
- Room in which to breathe.
It's also nice that the whole thing seems to be floating, mocked-up, weightless, in circuit, undecided and non-site-like. As if it had no significance.

Works

Home

Lars Buchardt Estlandsgade 20, 2. tv., 1724 Copenhagen V, Denmark, Phone +45 2216 9148
Email: larsbuchardt@gmail.com